Şedinţă ordinară la Consiliul Judeţean! Vezi ordinea de zi

Se convoacă Consiliul Judeţean Argeş în şedinţă ordinară pentru data de 25 februarie 2016, orele 15,00, în sala mare de şedinţe, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 28 ianuarie 2016.

2. Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 2 februarie 2016.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judeţene.

4. Proiect de hotărâre privind incheierea unui Protocol de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie Argeş şi Consiliul Judeţean Argeş.

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al judetului Argeș în domeniul public al Municipiul Câmpulung a imobilului „Spital de Pneumoftiziologie Câmpulung”.

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al județului Argeș în domeniul public al orașului Topoloveni a imobilului „ Clădire Banca Agricolă Topoloveni”.

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local Curtea de Argeș a Stației de tratare a apei Cerbureni.

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș a spațiilor aparținând fostului Cinema Lumina.

9. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Spitalului Județean de Urgență Pitești pentru un spațiu situat în incinta Secției de Neurologie.

10.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a două spații în care iși desfășoară activitatea Casa de Asigurări de Sănătate.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei spaţiilor şi terenului aferent acestora aflate în proprietatea privată a Judeţului Argeş ce urmează a fi vândute potrivit O.U.G. nr. 68/2008.

12.Proiect de hotărâre privind derularea Programului PRO Social în cursul anului 2016.

13.Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.

14.Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Pitești.

15.Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Spitalului “Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești.

16.Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie “Sfânta Maria” Vedea.

17.Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet.

18.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învațământ de masă din județul Argeș.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Argeș.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru componentele funcţionale, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş.

21.Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al U.A.M.S. Rucăr.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, pentru anul 2016.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș RA pe anul 2016.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul propriu al Consiliului Județean Argeş.

25.Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului și antemăsurătorii Planului de acțiune pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din Județul Argeș, pentru iarna 2015-2016.

26.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș pe anul 2016. 27.Diverse.

27.1. Raport privind copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativ – teritorială a județului Argeș (semestrul II 2015).

27.2. Raport privind copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativ – teritorială a județului Argeș (anul 2015).