Lucrări de întreținere la barajul Budeasa

abaav curatareAsigurarea apei brute pentru alimentarea populației este una din principalele sarcini ale Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea care se realizează prin gestionarea eficientă a volumelor de apă din acumulări.
Tot în vederea asigurării apei pentru populație, periodic au loc lucrări specifice de întreținere a instalațiilor de la lucrările hidrotehnice prin care se realizează alimentarea stațiilor de tratare a apei.
O astfel de operațiune a fost efectuată la barajul Budeasa, cu scopul asigurării volumelor necesare funcționării stației de tratare si distribuție a apei potabile pentru municipiul Pitești. 
Grătarele prizei de captare a apei au fost curățate de depunerile de scoici, această intervenție necesitând și scăderea nivelului în lacul de acumulare.