Aproape 16.000 de fermieri din Argeș au primit în avans banii de la APIA

Directorul APIA Argeș, Marius Stroescu, informează beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la speciile bovine și ovine/caprine, că se eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. În altă ordine de idei, directorul APIA Argeș spune că, la sfârșitul lunii noiembrie, s-au depus eforturi uriașe pentru efectuarea plăţilor în avans la subvenţiile pe suprafaţă, în condiţiile în care sistemul electronic a fost nefuncţional. Angajaţii APIA Argeș au lucrat la foc continuu și au reușit să efectueze plăţile pentru aproape 16.000 de fermieri din judeţ.

Se dau adeverinţe pentru credite la băncile partenere
Directorul Marius Stroescu a reușit să facă, împreună cu angajaţii APIA Argeș, plăţile în avans pentru fermierii din judeţ. “În perioada 27-30 noiembrie am efectuat plăţile în avans pentru aproximativ 16.000 de fermieri din Argeș, dintre care 380 sunt mari fermieri, cu suprafeţe de peste 50 hectare. Am avut în vedere ca cei cu suprafeţe mai mari să fie autorizaţi la plată. S-a lucrat non-stop pentru că am avut nefuncţional sistemul electronic. Pentru ajutorul de secetă, am depășit 700 de cereri depuse”, a declarat Stroescu. Acesta informează și despre ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la speciile bovine și ovine/caprine, că se eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite la bănci. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN –  SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa: www.apia.org.ro. Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă ca acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2015 și a solicitat ANT - sector zootehnic, schema decuplata de producţie, specia bovine, în sectorul carne și/sau ANT - sectorul zootehnic, schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine, precum și numărul de animale pentru care se solicită sprijin financiar. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă faptul că beneficiarul a atașat cererii toate documentele prevazute de legislaţia în vigoare. Banca creditoare acorda beneficiarilor, conform reglementarilor sale interne, credite/facilitati de finantare in lei, pentru finantarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităţilor curente în procentul stabilit prin regulile proprii din suma prevăzuta în adeverinţa eliberată de APIA. Cuantumul per cap de animal pentru schema decuplata de producţie, specia bovine, în sectorul carne este de 300 lei/cap de bovina, iar cuantumul per cap de animal pentru schema cuplata de producţie, speciile ovine/caprine  este de 20 lei/cap de animal. Fermierii care au accesat credite în baza adeverinţelor emise de APIA pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2015 vor putea accesa credite pentru ANT în sectorul zootehnic de la aceeași bancă de la care au obţinut creditul anterior. În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare și nebancare și Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.