Ședință de Consiliu Local la Primăria Pitești. Vezi ordinea de zi!

Consilierii locali din Pitești sunt chemați mâine la ședința ordinară a Consiliului Local. Pe lângă o rectificare bugetară, aleșii locali își vor exprima votul în ceea ce privește mai multe investiții importante pentru comunitate. Vă prezentăm mai jos ordinea de zi:

 

 

 

 

 

1.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018.

2.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018.

3.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind alegerea președintelui de ședință.

4.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.17/26.01.2012 privind conferirea Diplomei ”Piteșteni Centenari”.

5.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.6/20.01.2000 privind conferirea Diplomei de Fidelitate, cu modificările ulterioare.

6.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.43/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor SC Apă Canal 2000 SA.

7.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.351/28.09.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

8.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind organizarea concursului ”Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești” Ediția a VIII-a.

9.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind transmiterea, fără plată, către Poliția Locală a Municipiului Pitești, a unui microbuz.

10.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind organizarea manifestărilor prilejuite de ”Zilele Municipiului Pitești” – Ediția a 26-a.

11.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea și completarea contractului de colaborare nr.36206/25.10.2000, cu modificările și completările ulterioare.

12.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în zona centrală cuprinsă între Piața Primăriei și Piața Vasile Milea, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică.

13.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind Raportul de evaluare pentru bunul concesionat SC Termo Calor Confort SA, scos din funcțiune conform HCL nr.160/28.05.2015, ce aparține domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestuia.

14.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Programului anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018.

15.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiții  ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu” din municipiul Pitești și participarea municipiului Pitești la ”Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4.

16.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2018.

17.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești.

18.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea Regulamentului privind accesul și circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Pitești, aprobat prin HCL nr. 12/18.01.2018, cu modificările și completările ulterioare.

19.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea  înființării la nivelul Municipiului Pitești a Grupului de Lucru Local (GLL) pentru problemele romilor.

20.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situată în zona de agrement Trivale, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică.

21.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în incinta plajei descoperite din str. Tudor Vladimirescu, pentru amenajarea de terase pentru alimentație publică.

22.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în incinta plajei descoperite din str. Costache Negri, pentru amenajarea unei terase pentru alimentație publică.

23.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situate în zona centrală cuprinsă între Piața Primăriei și Piața Vasile Milea, pentru amplasare rulote auto special amenajate pentru alimentație publică – produse de tip înghețată.

24.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea H.C.L. nr.273/2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare.

25.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești, b-dul. Petrochimiștilor, bl.1.

26.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative, situate în municipiul Pitești.

27.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești Aleea Căminelor nr.25, bl. 1ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl. 2ANL.

28.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind înscrierea dreptului de proprietate a unei suprafețe de teren situat în municipiul Pitești, Aleea Cireșului F.N., județul Argeș.

29.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind transmiterea unor imobile-terenuri tenis din administrarea Fotbal Club Argeș, în administrarea Liceului cu Program Sportiv ”Viitorul”.

30.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind acordarea, pentru anul 2018, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Administraţiei Domeniului Public Piteşti, care desfăşoară activitatea în condiții vătămătoare.

31.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind acordarea, pentru anul 2018, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti care desfăşoară activitatea în condiții vătămătoare.

32.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații capitale și consolidare imobil Strada Victoriei nr.42 Corp B” – din municipiul Pitești. 

33.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind participarea municipiului Pitești în cadrul ”Programului Operațional Regional 2014-2020” – Axa prioritară 2 -Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii.

34.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești pe anul 2018.

35.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.234/29.06.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

36.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind declararea unor lucrări de utilitate publică (blocurile 53-54 cartier Trivale).

37.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind declararea unor lucrări de utilitate publică (Calea Drăgășani).

38.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.206/26.05.2016 privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor ANL din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

39.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr.2/18.01.2018 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2018, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate.

40.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.

41.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate – nunta de diamant.

42.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea vânzării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Griviței nr.12 către actualii chiriași, Giosanu Vasile și Giosanu Constantin.

43.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de informare a publicului pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Smeurei nr.27, pentru investiția ”Construire locuințe P+3E”.

44.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Victoriei nr.15, pentru  investiția ”Construire locuințe colective cu birouri la parter P+2E”.

45.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Alunului nr.2 în vederea construirii ”Imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter, Sb+P+3E”.

46.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu Partidului Național Liberal-Filiala Județeană Argeș, cu destinația de sediu de partid.

47.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, cu destinație sediu de partid.

48.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind asigurarea continuității prestării unor activități din sfera serviciilor de utilități publice, de către SC Salpitflor Green SA.

49.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către SC Salpitflor Green SA.

50.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea unor lucrări de utilitate publică.(Maior Șonțu)

51.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții ”Lărgire str. Maior Șonțu și C.A. Rosetti până la intersecția cu B-dul Republicii” din municipiul Pitești.

52.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea lucrărilor de reparații la unitățile de învățământ din municipiul Pitești, propuse a fi executate în anul 2018.

53.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Calea Bascovului nr.9, pentru investiția ”Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter, P+12E”.

54.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.57/15.02.2018 pentru aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Pitești și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.

55.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unor foișoare, situate în Parcul Lunca Argeșului, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aflate în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

56.   Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unui mandat SC Apă Canal 2000 SA.

57.   Raport privind realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea serviciului de transport public local de călători, efectuat de către SC Publitrans 2000 SA, în perioada 01.09.2017 – 31.12.2017.

58.   Informare  nr.14123/22.03.2018 privind finanțarea activității sportive din sume alocate de la bugetele unităților administrativ-teritoriale.

59.   Diverse.