Președintele Manu își continuă războiul cu șeful de la Evidența Persoanelor

Viorel Badea, șeful de la Evidența Persoanelor Argeș, a învins în instanță Consiliul Județean și a reușit să revină în octombrie pe funcție, după ce fusese înlăturat abuziv. Nu trecuseră nici două săptămâni și aproape 20 de angajați din serviciu au cerut conducerii CJ Argeș, printr-o solicitare oficială, transferul la o altă instituție, acuzându-l pe Badea de "o dorință exacerbată de răzbunare".

Iată însă că azi președintele CJ Argeș, Dan Manu, intervine din nou în problemele de la Evidența Persoanelor și dă o HCJ pentru revocarea unei dispoziții a lui Badea din 6 noiembrie, prin care angajata Stan Nicoleta era mutată pe o altă funcție. S-ar putea însă să se "ardă" din nou, împreună cu cei de la compartimentul juridic- care au "comis-o" și când s-a dorit îndepărtarea directorului Badea. Un lucru este însă cert- războiul dintre Manu și Badea continuă în forță.

Iată motivarea Consiliului Județean pentru intervenția în problemele interne de la Evidența Persoanelor: 

“Prin urmare, măsura dispusă de directorul executiv al D.G.E.P.Argeș nu are la bază o solicitare fundamentată pe argumente obiective formulată de Serviciul Stare Civilă - Compartimentul Transcrieri, Rectificări, Schimbări de nume pe cale administrativă, care să

justifice necesitatea suplimentării personalului în interesul instituției publice, astfel cum s-a consemnat în referatul nr. 5581/06.11.2018 întocmit de Compartimentul Resurse Umane și Pregătire Profesională.

 Mai mult, în lipsa referatului de specialitate întocmit de Serviciul Stare Civilă - Compartimentul Transcrieri, Rectificări, Schimbări de nume pe cale administrativă și a unei analize riguroase din care să rezulte în mod concret existența “volumului mare de lucrări”, așa cum arată inițiatorul referatului nr. 5581/06.11.2018, apreciem ca nelegală măsura dispusă prin Dispoziția nr.121/06.11.2018.

 De asemenea, din documentele comunicate Consiliului Județean Argeș prin adresa nr. 5675/ 19.11.2018 emisă de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș nu rezultă volumul de muncă din cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane și Relații Publice unde și-a desfășurat activitatea din anul 2012 doamna Stan Nicoleta, ar fi unul scăzut, în condițiile în care în locul acesteia a fost mutată temporar o altă persoană de la Serviciul de Evidență a Persoanelor. Menționăm faptul că, de la data modificărilor aduse în Statul de funcții al D.G.E.P. Argeș și până în prezent, Directorul executiv al D.G.E.P. Argeș nu a adus la cunoștință

Consiliului Județean Argeș modificările aduse structurii organizatorice a D.G.E.P. Argeș, fapt pentru care s-a solicitat prin adresa nr. 19124/21.11.2018 emisă de Consiliul Județean Argeș și înregistrată la sub nr. 5675/21.11.2018 la D.G.E.P.Argeș să procedeze la revocarea Dispozițiilor de mutare emise și să revină la situația anterioară stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 158/28.06.2018”.