Proiect semnat de Liviu Pop şi Şerban Valeca de modificare a legii educaţiei: bacalaureat internaţional, şcoli-pilot, învăţământ vocaţional

Un proiect de lege, depus la Camera Deputaţilor, schimbă în profunzime legea educaţiei şi vine cu propuneri inedite, aproape toate articolele din lege fiind modificate. Propunerea legislativă este semnată de senatorii Liviu Pop şi Şerban Valeca - primul, fost ministru al Educației și al doilea fost ministru al Cercetării în Guverne PSD. 

Principalele propuneri din proiectul de lege sunt: Începând cu anul școlar 2021-2022, în sistemul de învățământ preuniversitar vor fi selectate unități de învățământ experimentale și de aplicație, denumite în continuare unități-pilot. Învățământul vocațional este destinat elevilor cu înclinații practice şi aplicative, iar separarea traseelor educaționale se face la vârsta de 14 ani. Educația profesională se va realiza prin colaborarea cu unitățile productive, pe baza unui contract în care se specifică așteptările şi performanţele dorite pentru angajarea ulterioară a absolvenților în unitățile respective. Unitățile productive vor acoperi jumătate din cheltuielile de școlarizare, cealaltă parte fiind acoperită de bugetul de stat. Învățământul militar se face după o selecție riguroasă a profilului candidaților. Aceștia trebuie să îndeplinească standardul impus de cariera militară Învățământul postliceal este o formă de educație ce asigură o etapă intermediară către educația superioară. Această formă de educație trebuie să corespundă nevoilor de calificare specifice pieței muncii şi poate fi evaluată cu credite sau fracțiuni de credite, dacă este continuată în învățământul superior, pe aceeași direcție profesională Se introduce în învățământul românesc sistemul bacalaureatului internațional, ce permite examinarea la diferitele materii de studiu pe parcursul liceului, în funcție de momentul finalizării predării materiei respective.
O altă propunere este ca durata anului școlar să fie de 33 de săptămâni, să înceapă la 15 septembrie și să se încheie la 15 iunie.