Deputatul Dănuț Bica ne lămurește: Pădurea Trivale nu este încă arie protejată din cauza…

Deputatul liberal argeșean Dănuț Bica s-a adresat Ministerului Mediului pentru a primi un răspuns privind stadiul în care se află demersurile de declarare a Pădurii Trivale arie protejată. Inițiativa a aparținut fostului prefect, Gogu Davidescu, care, în 2010, a dorit transformarea a 432 hectare de pădure în arie protejată. Opt ani mai târziu și lucrurile încă nu sunt finalizate! De ce? -a încercat să afle deputatul argeșean. Vinovații pentru împotmolirea demersurilor ar trebui căutați însă mai aproape decât ne așteptam. “Având în vedere importanța deosebită pe care o are conservarea Pădurii Trivale pentru locuitorii municipiului Pitești și ai localităților limitrofe, am solicitat de la Ministerul Mediului date despre stadiul derulării procedurilor legale pentru obținerea de către aceasta a statutului de rezervație naturală (arie naturală protejată de interes național)”, a declarat Bica.

Răspunsul reprezentanților Ministerului este, surprinzător, unul foarte elaborat. Pe scurt, se pare că un schimb de adrese între Agenția pentru Protecția Mediului și Primăria Pitești s-a întrerupt subit anul trecut, fiind nevoie de documente din partea municipalității privind situația fondului forestier propusă pentru instituirea ariei naturale protejate. Pe lângă situația juridică a terenurilor, Consiliul Local Pitești ar trebui să transmită și un aviz- care încă lipsește! Și asta în condițiile în care în 2010 cei 432 hectare de pădure erau în proprietatea statului și se aflau în administrarea Direțciei Silvice Argeș. Totuși, printr-o adresă din 2016, Primăria Pitești informa că o suprafață de pădure de 312 hectare, care se suprapune peste cele 432 ha, ar face parte dintr-o rezervă pentru retrocedări.

 

“Primăria Municipiului Piteşti nu a furnizat o situaţie cu cererile formulate în temeiul prevederilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, în speță suprafețele care vizează suprafața propusă pentru declararea și instituirea ariei naturale protejate, astfel încât Ministerul Mediului să poată demara procedura de înștiințare a proprietarilor și consultare publică a factorilor interesați (…) Considerăm că un rol important în declararea și instituirea regimului ariei naturală protejată de importanță națională Pădurea Trivale îl are Consiliul Local al Municipiului Pitești prin emiterea documentelor solicitate și reavizarea suprafeței propuse. Fără emiterea acestor documente procedura de adoptare a proiectului de act normativ este stopată, astfel încât termenul de adoptare stabilit la începutul anului 2017 va fi depășit, iar propunerea unui nou termen de adoptare nu este fezabilă fără implicarea Primăriei Municipiului Pitești prin emiterea informațiilor cu privire la situația juridică a suprafețelor de teren și reavizarea suprafeței propuse pentru instituirea și declararea ariei naturale protejate Pădurea Trivale printr-o nouă hotărâre a Consiliului Local”, i-au răspuns cei de la Ministerul Mediului deputatului Dănuț Bica. Concluzia este că soluția declarării ariei protejate Pădurea Trivale este la Consiliul Local Pitești și nicidecum la minister.