Raport favorabil pentru inițiativa legislativă a deputatului Rădulescu privind conflictul de interese

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat azi raport favorabil pentru iniţiativa legislativă de modificare a Statutului aleşilor locali, stabilind că fapta acestora de a încălca legislaţia în materie privind conflictul de interese va constitui abatere disciplinară şi se va sancţiona cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Propunerea legislativă a fost iniţiată de deputatul argeșean Cătălin Rădulescu şi semnată de 12 parlamentari de la PSD. Proiectul mai prevede şi că aleşii locali au un interes personal într-o anumită zonă dacă au posibilitatea să anticipeze că votul lor este decisiv în luarea unei decizii a autorităţii publice din care fac parte care ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea, orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, administrator sau de la care obţin venituri, o altă autoritate din care fac parte, asociaţie sau fundaţie din care fac parte. Proiectul urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, care este primul for sesizat, iar Senatul este for decizional.