Iniţiativa deputatului Rădulescu, adoptată în Senat

Senatul a adoptat tacit o iniţiativă depusă de 15 aleşi social-democraţi, printre care şi Cătălin Rădulescu, prin care ar urma să fie dezincriminată şpaga pentru altul. Forul decizional este Camera Deputaţilor.

 

 

 Prin proiectul iniţiat de cei 15 deputaţi se urmăreşte modificarea articolului 12 al Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, astfel încât să fie scoasă o sintagmă care se referă la beneficiarul unei acţiuni, dar şi introducerea unei sintagme care face precizare strictă la un tip concret de „foloase“. Adoptarea tacită va fi anunâată în şedinţa de marţi a Senatului.    Noua formă a articolului 12 ar fi: „(1) Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite:  a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea unei tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale:   b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii“, titrează Adevărul