Primăria Comunei Albeștii de Argeș angajează  inspector I asistent (cu atribuții de casier)

Primăria Comunei Albeștii de Argeș, judeţul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad asistent (cu atribuții de casier) în cadrul Compartimentului Registrul Agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licență în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice conform art. 57 alin.(5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 30 mai 2019, ora 11:00: proba scrisă;
  • 04 iunie 2019, ora 11:00: proba interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Albeștii de Argeș, judeţul Argeș, telefon 0248/735.005.