ITM Argeş, totul despre căile și ieșirile de urgență

Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş vine în sprijinul angajaţilor şi angajatorilor informând asupra unor cerinţe minime care trebuie respectate de către angajator la locul de muncă, aşa cum prevede H.G. nr.1091/2006 referitor la căile şi ieşirile de urgenţă.

     - Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să rămână în permanenţă libere şi să conducă în mod cât mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure.

     -În caz de pericol, trebuie sa fie posibilă evacuarea rapidă şi în condiţii cât mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru.

 -  Numărul, amplasarea şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă depind de utilizare, de echipament şi de dimensiunile locurilor de muncă, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente.

    - Uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior.

    - Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate sau fixate astfel încât să nu poată fi deschise imediat şi cu uşurinţă de către orice persoană care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgenţă.

-   Uşile glisante sau turnante nu sunt permise în cazul în care acestea au destinaţia de ieşiri de urgenţă.

    - Căile şi ieşirile de urgenţă speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederileHotărârii de Guvern nr.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. Această semnalizare trebuie să fie suficient de rezistentă şi să fie plasată în locurile corespunzătoare.

        -Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie să fie eliberate de orice obstacole, astfel încât să poată fi utilizate în orice moment fără dificultate.

    -Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de intensitate suficientă, în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică.