ITM Argeş, totul despre UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ, EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU ABSOLVENȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ȘI INTERNSHIPUL

În contextul noilor reglementări legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul, în perioada actuală, ITM Argeș, desfășoară activități în cadrul acțiunii naționale demarate de Inspecția Muncii având drept scop informarea și conștientizarea cu privire la la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul.

 Principalele obiective ale acestei campanii constau în îndrumarea și creşterea gradului de conştientizare a entităților care au calitatea de angajator cu privire la aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior și internshipul. Este foarte importantă informarea persoanelor implicate, angajați/entități care au calitatea de angajatori, în ceea ce privește dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională continuă și la locul de muncă, pentru asigurarea unei forţe de muncă calificate, în funcţie de cerinţele proprii și pentru a facilita integrarea pe piața muncii a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.

Grupurile țintă sunt:

-  Persoane interesate, cu vârstă cuprinsă între 16 ani și 26 ani, în obținerea unei calificări   în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării în învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual;

- Persoane care au împlinit vârsta de 16 ani (cu excepție 15 ani) care doresc să participe la programe de internship în scopul dezvoltării abilităților profesionale din domeniul în care se organizează aceste programe;

-  Viitori absolvenți de învățământ superior/absolvenți de învățământ superior care au diplomă de licență sau echivalentă și, la debutul în profesie, se angajeaza cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite;