Ședința consiliului local Topoloveni pe luna iunie

Joi, 27 iunie 2019, ora 14.00, consilierii locali din Topoloveni se întâlnesc în ședință ordinară de consiliu local. Cu acest prilej dezbat și aprobă următoarele proiecte de hotărâri:

  • rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, pe anul 2019;

  • alegerea președintelui de ședință care să conducă ședințele consiliului local pe o perioadă de trei luni, respectiv lunile iulie, august și septembrie 2019.