Mioveniul intră în lumea bună. Deșeurile vor fi colectat selectiv

România are obligația de a crește cantitatea de deșeurile reciclate și prin urmare toți trebuie să depunem eforturi de a salva mediul de la contaminare și de a face din orașe și comune locuri civilizate și din păduri și ape medii curate. Primăria Mioveni a luat deja startul în campanie de colectare selectivă a gunoaielor, proces ce permite reciclarea anumitor tipuri de deșeuri. C

Conform normativelor asumate de România , până la sfârșitul anului 2020 se va asigura un nivel de reciclare de minim 50% din masa totală de deșeuri generată, cel puțin pentru deșeurile din hârtie – carton, plastic – PET, sticlă și metal.
Primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu a anunțat că pentru atingerea țintelor prevăzute de legislație este obligatorie colectarea selectivă a deșeurilor pe 4 fracții:
• plastic/metal
• hârtie/carton
• sticlă
• deșeuri reziduale/menajere
În cartierele de blocuri (asociații de proprietari):
La punctele de colectare din zonele de blocuri, în containerele din platformele de gunoi pentru fiecare fracție:
• plastic/metal – container galben;
• hârtie/carton – container albastru;
• sticlă – container verde;
• deșeuri reziduale – container gri;
La gospodăriile individuale (case):
În sacii de plastic colorați specific, furnizați în mod gratuit de operatorul de salubritate se vor depune deșeurile reciclabile (hârtie, plastic) care vor fi ridicați de operator o data pe lună conform graficului, iar deșeurile reziduale se vor colecta în pubela furnizată de operator.
Important! Este interzisă amestecarea deșeurilor. Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea acestora în afara spațiilor special amenajate, conform Legii nr. 211/2011.