Termo Calor amenință cu sistarea căldurii în 5 zile! Vezi lista neagră a asociațiilor de proprietari restante!

Având în vedere că o serie de asociații de proprietari nu înțeleg să-și achite contravaloarea consumului de energie termică, SC TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești a transmis somații către o serie de asociații de proprietari care înregistrează debite semnificative și, totodată, prin executor judecătoresc, s-a obținut încuviințarea executării silite într-un număr de 5.208 dosare de executare.

În urma acestor acțiuni, inițiate cu respectarea dispozițiilor legale, Judecătoria Pitești a dispus înființarea popririi pe conturile debitorilor, conform Codului de procedură civilă art. 729 și art. 780. De asemenea, s-au întreprins măsuri de notare în cartea funciară la OCPI Argeș pentru imobilele deținute de către rău-platnici.

Având în vedere demersurile făcute cu respectarea termenelor legale, Judecătoria Pitești, în baza art. 666 C.pr.civ., a dispus încuviințarea executării silite, fiind declanșată urmărirea silită împotriva unor debitori pentru recuperarea creanțelor datorate, prin toate modalitățile prevăzute de lege succesiv ori simultan.

În cazul în care, în următoarele cinci zile, asociațiile rău platnice menționate mai jos, nu vor face plăți semnificative, TERMO CALOR CONFORT S.A. va sista furnizarea serviciilor către acestea.

IMPORTANT!

Majoritatea cazurilor în care se înregistrează debite, au la bază neplata facturilor către societatea furnizoare de agent termic de către asociațiile de proprietari care, pe de altă parte, încasează lunar banii de la membrii asociației.

Rugăm membri asociațiilor de proprietari, care și-au achitat obligațiile către asociație, să solicite conducerii asociației să facă dovada plății facturilor către furnizorul de energie termică spre a nu risca sistarea acestui serviciu.

Asociațiile de proprietari amenințate cu sistarea căldurii sunt în număr de 20, cumulând datorii de 1,6 milioane lei:

                                   

Nr. Crt.            DENUMIRE ASOCIATIE    DEBIT

1          AS.PR.ANA MARIA 241618.67      

2          AS.LOC. NR. 58        184097.20      

3          AS.PR.732 SPERANTA        135650.51      

4          AS.PR.EXPO PARC  102141.13      

5          AS.PR.EXERCITIU BL.P24 91676.56        

6          AS.PR. DARIA          72994.34        

7          AS.PR.203 BALCESCU        70760.17        

8          AS.PR.NR.375           70633.86        

9          AS.PR.TRAIAN BLOC 2 GARSONIERE   70144.81        

10        AS.PR.55A TRIVALE           64184.15        

11        AS.PR.GAVANA 305           63871.55        

12        AS.PR.TRANDAFIRUL       63208.09        

13        AS.PR.J9 ARGES 2000         60166.54        

14        AS.PR.MINULESCU B 12    57502.20        

15        AS.LOC. NR.362       56220.92        

16        AS.PR.ALFA 55054.44        

17        AS.PR.POIENITA     49373.83        

18        AS.PR.201 NICOLAE BALCESCU 45307.74        

19        AS.PR.SUD 2 42444.64        

20        AS.PR.HENRI COANDA PITESTI  40293.00