CONSILIUL LOCAL MIOVENI, LA PRIMA ȘEDINȚĂ DIN 2020

Joi, 16 ianuarie 2020, de la ora 18.00, va avea loc prima şedinţa publică ordinară din noul an a Consiliului Local Mioveni.
Vor fi discutate, printre altele, aprobarea listei cu solicitanții îndreptățiți să primescă o locuință social; aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul orașului Mioveni, pentru anul 2020; aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2019; aprobarea planului de măsuri și activități pentru trimestrul I, anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni;aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza  administrativ-teritorială a orașului Mioveni etc.
Reamintim că ședințele Consiliului Local sunt publice. Prin urmare, orice cetățean poate asista la dezbateri și votarea proiectelor.