În atenția abonaților S.Ed.C Mioveni!

 ''Abonații care au contracte individuale cu societatea noastră au posibilitatea să solicite, printr-o cerere, depusă la registratura societății, verificarea apometrelor atunci când consideră că acestea nu funcționează corespunzător.

      În eventualitatea în care aceștia sunt nemulțumiți de rezultatul verificării noastre, apometrele pot fi trimise, spre verificare, unei firme autorizate.

       Potrivit art. 3, pct. 2.6.5. (1) din Ordinul 29/1993 – ”Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 29N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici”, coroborat cu art. 7, pct. (7.12) din contractul de prestări servicii încheiat între părți, în cazul verificărilor apometrelor, la cererea abonatului, acesta va trebui să suporte chetuielile ocazionate de verificarea efectuată de o firmă autorizată de Biroul Român de Metrologie Legală, dacă se dovedește că aparatul înregistrează corect și este admis din punct de vedere metrologic.

         Dacă se dovedește că aparatul nu funcționează corect atunci cheltuielile vor fi suportate de către societatea noastră și implicit se recalculează consumul de apă.'' Transmite S.Ed.C Mioveni ,într-un comunicat.