Pompierii argeșeni la raport

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a prezentat astăzi raportul de evaluare. Bilanțul a avut loc în prezența autorităților locale în frunte cu inspectorul șef Bogdan Olaru.

Inspecţia de Prevenire prin Compartimentul avizare-autorizare a verificat documentatii tehnice si a emis urmatoarele documente:

- Avize de securitate la incendiu = 178

- Autorizaţii de securitate la incendiu  = 140 , dintre care 12 autorizaţii de securitate la incendiu pentru clădiri cu destinaţia de învăţământ  

Cadrele inspectiei de prevenire au executat 1700 controale/inspectii/verificari, dintre cele mai importante : 63 la localităţi; 8  la Servicii Voluntare pentru Situatii de Urgenta; 660  la operatori economici din care 73 controale inopinate; 14 inspectii SEVESO din care 1 inopinat, 44 audituri de supraveghere; 719 la instituţii din care inopinate 50 controale;149  verificari la obiective in vederea emiterii autorizatiei de securitate la incendiu;13  la construcţii hidrotehnice;19 controale la obiective de investitii, 11 operatori economici sursa risc ( chimic).

Fata de anul 2018 cand au fost executate 1602 controale,  in anul 2019 s-au executat 1700 controale, constatându-se o crestere a acestora cu 6%.

Pe timpul controalelor de prevenire au fost constatate 5074  deficienţe din care 303 solutionate pe timpul controalelor si 3207  sanctionate conform reglementarilor legale specifice.

   

   III.2. Reducerea numărului obiectivelor care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu şi, în mod special, în ceea ce priveşte autorizarea unităţilor şcolare din judeţul Argeş

      Situaţia construcţiilor cu destinaţie învăţământ la nivelul judeţului se prezinta astfel:

 770 clădiri existente la nivel judeţean cu funcţiuni de învăţământ din care:

- 566  nu se supun autorizării de securitate la incendiu

- 204 se supun autorizării de securitate la incendiu :

                   - 84  detin  autorizaţie de securitate la incendiu;

                   -  120 sunt neautorizate.

 Modul de aplicare a sanctiunilor si relevanta exigentei inspectorilor de prevenire

Fata de anul 2018 cand s-au aplicat 3197 sanctiuni contraventionale principale (486 amenzi , 2711 avertismente), in anul 2019, cadrele Inspecţiei de Prevenire au aplicat pentru neregulile constatate 3207 sancţiuni contravenţionale principale, constând in 493 amenzi si 2644 avertismente verbale si 70 avertismente scrise. Comparativ cu anul 2018, in 2019  se constată o crestere a  numărului total de sancţiuni aplicate cu  2 % .