Ce date vor fi înscrise pe viitoarele cărți de identitate

Viitoarele cărți de identitate, fie ele simple ori electronice, vor conține o serie de date cu caracter personal, printre care și numele complet al titularului, sexul, cetățenia ori data și locul nașterii acestuia, potrivit unei legi ce se va aplica de vineri. De asemenea, actul normativ stabilește și că, în locul semnăturii de mână de pe cartea de identitate simplă, cea electronică va conține o semnătură electronică.
 
Legea nr. 162/2020, ale cărei prevederi se aplică de vineri, stabilește, printre altele, că viitoarele acte de identitate vor conține, în funcție de tipul acestora, respectiv simple sau electronice, diverse date cu caracter personal.
 
Astfel, datele personale ce vor fi înscrise pe cartea de identitate simplă sunt:
 
numele și prenumele titularului;
sexul;
cetățenia;
data și locul nașterii;
semnătura olografă (de mână);
imaginea facială (poza);
codul numeric personal;
adresa de domiciliu.
 
Apoi, după cum stabilește același act normativ, pe lângă aproape toate datele ce se vor regăsi pe cartea de identitate simplă (mai puțin semnătura), pe cartea electronică de identitate se vor mai înscrie și:
 
prenumele părinților titularului;
un certificat pentru semnătură electronică și, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite în legislația din domeniu;
datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială și, după caz, imaginile impresiunilor papilare (amprentele) a două degete.