Persoanele fără stagiu minim de cotizare la pensie pot să recupereze anii în care nu au contribuit la sistemul public

Persoanele care nu îndeplinesc condiția stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public vor avea posibilitatea să contribuie la sistem prin plata contribuțiilor de asigurări sociale pe o perioadă de 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială. Guvernul a pregătit o ordonanță de urgență în acest sens, având în vedere numeroasele solicitări din partea unor cetăţeni români din ţară şi străinătate care nu au fost asigurați la sistemul public din România. Astfel, prin derogare de la prevederile Legii privind sistemul unitar de pensii publice și de la cele ale Codului fiscal, ”persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale”, prevede proiectul de ordonanță. Conform proiectului, până la 1 septembrie 2021, persoana care îndeplinește aceste condiții poate încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate sau pensiei anticipată parțială. Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 1 septembrie 2021. Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în perioada cuprins între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data încheierii contractului de asigurare socială. În situaţia în care la data de 1 septembrie 2021, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

Autor Maria Dobre