Crescătorii de porci primesc ajutor de stat în 2020!

Conform unui proiect de Ordonanță de Urgență postat în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), fermierii care au avut pierderi din cauza crizei de COVID-19 vor încasa de la stat 100 euro/UVM, echivalent în lei la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

 
Conform documentului MADR, pentru fiecare beneficiar valoarea ajutorului nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro, iar cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei. Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 131.760.000 de lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2020.
Beneficiarii ajutorului sunt întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor.
 
Perioada de depunere a cererilor şi a documentelor justificative este de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.
 
 
Documentele menționate se depun la centrele județene APIA, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.