Oierii care dețin și bovine pot încasa maxim 7.000 euro/fermă prin Măsura 21

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) precizează în fișa tehnică a Măsurii 21, care urmează să achite către oieri maxim 7.000 euro pe fermă că în cazul în care un fermier are o exploataţie mixtă (zootehnic și vegetal sau sector zootehnic – specii de animale diferite sau sector vegetal culturi anuale sau perene diferite), care se încadrează în aria de eligibiliate, sprijinul poate fi cumulat până la valoarea maximă de 7.000 euro/fermier/exploataţie. Astfel dacă un oier are și vaci în ferma sa nu poate obține mai mult de 7.000/euro exploatație. Condiții de eligibilitate specifice sectorului ovine – caprine:

– Solicitantul deține minimum 50 capete femele adulte din specia ovine/caprine, înregistrate în RNE pe unitate de producţie cu cod ANSVSA;
– Fiecare femelă adultă din specia ovine/caprine pentru care se solicită sprijin, trebuie să aibă vârsta de minimum 12 luni la data de 1 iulie 2020.