Tribunalul Argeș a decis – Baicea poate ocupa funcția de primar

Dezinformări oribile sunt lansate în spațiul public de adversarii slabi și neputincioși ai unor candidați. Neavând nimic de demonstrat sau de arătat oamenilor, contracandidații lui Ion Baicea le toarnă oamenilor minciuni în urechi cum că  justiția nu i-ar permite lui Baicea să ocupe funcția de primar chiar dacă va câștiga alegerile. Și le va câștiga, iar Tribunalul Argeș a venit cu decizia care infirmă toate minciunile lansate de Dan Ion Vasile, Marian Niță și Mihai Dragomirescu, care disperați fiind  susțin neadevăruri jignind astfel toți locuitorii din Costești pe care îi iau de proști . Iată decizia Tribunalului Argeș


- "Disp. art. 25 alin. 5 din Legea nr. 176/2010 prevăd: "(5) Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru fapte care determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor publice este înlăturată. Nemaiputând fi angajată în condiţiile depăşirii termenului general de prescripţie de 3 ani de la data săvârşirii lor, în conformitate cu art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare". 

Aşa cum am constatat anterior, cauza de incompatibilitate a încetat la data de 14.01.2013, astfel că fiind depăşit termenul general de prescripţie de 3 ani, răspunderea reclamantului primar nu mai poate fi angajată sub nici o formă, iar textul legal ce impune de drept sancţionarea încetării de drept a mandatului devine caduc". 

- "Mai mult, acest raport nu poate fi temei pentru a-l împiedica pe intimat să candideze pentru funcţia pe care o ocupă, repectiv acea de primar al oraşului Costeşti, judeţul Argeş. Cu alte cuvinte, dacă Baicea Ion, persoană cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate, poate ocupa în continuare funcţia eligibilă, aşa cum s-a stabilit în sentinţa civilă nr. 29/2020, are şi vocaţie pentru a candida pentru respectiva funcţie". 

- "Prin urmare, s-a reţinut cu puterea de lucru judecat că, aşa cum am menţionat anterior, cauza de incompatibilitate a încetat la data de 14.01.2013, astfel că a fost depăşit termenul general de prescripţie de 3 ani, răspunderea reclamantului  primar nu mai poate fi angajată sub nicio formă, iar textul legal ce impune drept sancţiunea încetării de drept a mandatului devine caduc" 

- "Însă, puterea de lucru judecat împiedică prezenta instanţă să evalueze diferit consecinţele juridice ale stării de incompatibilitate, de vreme de prima instanţă, prin sentinţa civilă nr.29/2020, a stabilit că poate ocupa în continuare funcţia de primar".