Proiect: Cotă redusă de 9% a TVA pentru serviciile publice de salubrizare a localităților

Cota redusă de 9% a taxei pe valoarea adăugată (TVA) ar urma să se aplice și pentru serviciul public de salubrizare a localităților, potrivit unui proiect legislativ susținut de mai multe partide parlamentare. Autorii proiectului arată că în contextul în care numeroase consilii locale au demarat procedurile pentru implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor, la nivelul gospodăriilor se constată creșterea tarifelor de salubritate, majorare generată de cheltuielile operatorilor economici cu etapele suplimentare presupuse de colectare, sortare, tratare și transport. Prin urmare, pentru a înlesni însușirea practicilor corecte legate de colectarea deșeurilor, dar și pentru reducerea cheltuielilor cu întreținerea locuinței, proiectul legislativ propune includerea serviciului public de salubrizare a localităților în categoria serviciilor pentru care se aplică cota redusă de 9% a TVA. Prevederile propunerii legislative ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021. În prezent, cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de alimente, medicamente, apei pentru irigații, îngrășămintelor, cât și în cazul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.