Noi cote, stabilite prin lege, pentru veniturile care revin autorităților locale din bugetul de stat

Cotele din impozitui pe venit care se repartizează anual unităților administrativ-teritoriale și modul de repartizare a acestor sume vor fi stabilite prin lege confom formulei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2020, a decis Parlmentul, prin votul final al deputaților asupra unui proiect de lege. Proiectul fusese de respins de Senat luna trecută, dar acum, în Camera Deputaților, a fost susținut de toate partidele în forma propusă.

Astfel, conform proiectului de lege, din impozitui pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale în luna anterioară, se alocă lunar până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de: a) 15% la bugetui local al județului; b) 65% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipillor pe al căror terltorlu îți desfășoară activltatea plătitoril de impozit pe venit; c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipillor prin hotărâre a consiliului județean; d)14% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiel generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipillor și județelor; În cadrul fiecărui județ, sumele aferente acestei din urmă cote se repartizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritorlale astfel: a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipillor; b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor.