Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea este beneficiară a proiectului ,,Îmbunătățirea continuă a componentelor sistemului de suport decizional, a informațiilor și a costurilor aferente.....

Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea este beneficiară a proiectului ,,Îmbunătățirea continuă a componentelor sistemului de suport decizional, a informațiilor și a costurilor aferente/Continuous improvement of Decision Support System components, information and associated costs” - DSS, finanțat prin programul olandez Blue Deal – faza 1.

 
Proiectul pilot desfășurat la nivelul ABA Argeș-Vedea presupune soluții de optimizare a exploatării lacurilor de acumulare aflate pe râul Argeș și râul Doamnei, în vederea gestionării în bune condiții a debitelor de viitură sau pe perioade secetoase. Platforma olandeză pusă la dispozitia specialiștilor ABA Argeș-Vedea va integra toate datele de gospodărire a apelor și va fi fi un instrument se sprijin în luarea deciziilor de exploatare coordonată a infrastructurii de gospodărire a apelor.
 
In aceste zile au loc ateliere de lucru, organizate la nivel online pentru instruirea specialiștilor în vederea însușirii unor competențe profesionale noi și inovatoare. O dată dobândite, experții noștri vor putea constitui suport decizional în cadrul unor proiecte ulterioare, cu finanțare europeană.