Fraude descoperite de ANI

În perioada octombrie - decembrie 2020, Agenţia Naţională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 5.429 proceduri de achiziţie publică.

Dintre aceste proceduri, aproximativ 17% se referă la contracte finanţate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conţin 17.769 de contracte subsecvente (loturi).

Mai mult decât atât, în aceeaşi perioadă au fost emise trei avertismente de integritate în valoare totală de 12,6 milioane lei (aprox. 2.5 milioane euro).

În analiza PREVENT au fost luate în considerare date şi informaţii cu privire la 1.305 autorităţi contractante, 7.650 de operatori economici şi 162.516 persoane, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai ofertanţilor.

 

Rezultate în anul 2020

În perioada ianuarie - decembrie 2020, Agenţia Naţională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 19.140 proceduri de achiziţie publică.

Dintre aceste proceduri, aproximativ 18% se referă la contracte finanţate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conţin 78.609 contracte subsecvente (loturi).

Mai mult decât atât, în aceeaşi perioadă au fost emise 10 avertismente de integritate în valoare totală de 54,3 milioane lei (aprox. 11,1 milioane euro).

 

Rezultate în perioada 20 iunie 2017 - 31 decembrie 2020

Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenţia Naţională de Integritate a emis, în perioada 20 iunie 2017 - 31 decembrie 2020, 127 avertismente de integritate pentru potenţiale conflicte de interese în proceduri de achiziţie publică în valoare totală de peste 1,33 miliarde lei (peste 274 milioane euro).

Potenţialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziţie publică derulate de autorităţi contractante reprezentând ministere, instituţii publice de la nivel central şi local, unităţi administrativ-teritoriale, regii autonome, precum şi companii/societăţi comerciale la care statul este acţionar majoritar.

Dintre acestea, în aproximativ 98% din cazuri, conducătorii autorităţilor contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, iar în două cazuri, ANI a declanşat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate. Într-un caz pentru care s-a emis avertisment de integritate, Agenţia Naţională de Integritate va proceda la aplicarea art. 9 din Legea nr. 184/2016, în situaţia în care nu va fi înlăturată cauza conflictului de interese.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: "Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare."

În perioada de referinţă, sistemul PREVENT a analizat, cu scopul de a detecta potenţiale conflicte de interese, 62.495 proceduri de achiziţie publică. Dintre acestea, aproximativ 15% se referă la contracte finanţate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conţin un număr total de 273.543 contracte subsecvente (loturi).

De asemenea, în 61 de situaţii, ANI a notificat Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziţie publică, rezultate în urma activităţii de analiză a PREVENT.