Autoritățile și instituțiile publice vor trebui să publice, pe propriile website-uri, toate solicitările primite de la cetățeni

Pentru transparentizarea informațiilor de interes public și accesul mai facil al cetățeanului la acestea, autoritățile și instituțiile publice vor fi obligate să publice și să comunice toate informațiile și datele de interes public în format electronic, potrivit unui proiect legislativ ce a primit de curând raport favorabil la Camera Deputaților (Forul decizional). În cazul în care nu vor respecta aceste noi obligații, atât șeful compartimentului de relații publice, cât și cel al instituției vor putea fi sancționați cu amenzi de până la 10.000 de lei.
În proiectul de lege ce va ajunge în curând la votul decisiv al deputaților, având propunere de adoptare, scrie, mai exact, că autoritățile și instituțiile publice vor avea “obligația de a publica și actualiza pe pagina de internet proprie un registru public electronic al solicitărilor privind informațiile de interes public”.

Acest registru va conține, conform proiectului, cel puțin:
solicitările scrise înregistrate, accesibile în întregime;
răspunsurile asociate fiecărei solicitări emise de autoritate, accesibile în întregime, inclusiv anexe conținând orice date sau informații în format deschis și prelucrabil automat;
soluția pe scurt de admitere sau respingere a fiecărei solicitări, iar în cazul respingerii, indicarea motivului de refuz, prin precizarea uneia dintre excepțiile legale;
reclamațiile scrise înregistrate, care se depun în cazul refuzului explicit sau tacit al unei autorități ori instituții publice, accesibile în întregime;
actele de soluționare a reclamațiilor scrise înregistrate;
numărul, data și instanța emitentă a hotărârilor judecătorești rămase definitive prin care autoritatea sau instituția a fost obligată să furnizeze informații de interes public, precum și răspunsurile sau informațiile furnizate în baza acestor hotărâri.
Toate informațiile de mai sus vor trebui publicate de autoritățile și instituțiile publice numai după anonimizarea sau înlăturarea datelor cu caracter personal ce apar în documente.