Ședința consiliului local pe luna februarie

Miercuri, 24 februarie 2016, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali se vor întâlni în ședința ordinară a lunii februarie, unde vor dezbate spre aprobare următoarele proeicte de hotărâri, inițiate de primarul Gheorghiță Boțârcă:

 

·        Constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local Mihai Tite, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, pentru caz de deces;

·        Actualizarea componenței comisiei de validare  a mandatelor consilierilor locali, ca urmare a decesului consilierului local Mihai Tite;

·        Validarea mandatului consilierului local Zidaru Cristinel în consiliul local al orașului Topoloveni, primul candidat declarat supleant înscris în lista PP-DD, pe care a participat la alegerile locale din data de 10 iunie 2012;

·        Aprobarea Regulamentului local pentru derularea POAD la nivelul Orașului Topoloveni, precum și pentru constituirea Grupului de lucru pentru derulare POAD;

·        Reglementarea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional pentru copii din familii defavorizate cu vârsta între 3-6 ani, care au un venit lunar pe membru de familie până la 248 lei, conform Legii 248/2015, precum și a modalității de soluționare a situațiilor identificate;

·        Desemnarea de reprezentanți ai Consiliului Local al orașului Topoloveni care să facă parte din Consiliul de Administrație (CA) și, respectiv, din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea calității (CEAC) din cadrul Clubului Copiilor Topoloveni, pentru anul școlar 2015-2016;

·        Structura rețelei școlare a unităților a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar de pe raza orașului Topoloveni, pentru anul școlar 2016-2017;

·        Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, în anul 2016;

·        Includerea în domeniul public al orașului Topoloveni a investițiilor de infrastructură aferente implementării proiectului SMIS11092 ”Consolidare, restaurare și valorificare turistică a bisericii Adormirea Maicii Domnului  din Goleștii-Badii, oraș Topoloveni”;

·        Înregistrarea unor bunuri imobile în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Topoloveni, dobândite prin cumpărare și schimb;

·        Însușirea propunerii de concesionare a unui teren în suprafață de 7,83 mp din domeniul public al orașului Topoloveni, formulată de o persoană fizică interesată;

 

·        Însușirea propunerii de concesionare a unui teren în suprafață de 300 mp, împreună cu construcția C1 în suprafață de 80 mp edificată pe teren, aflat în domeniul public al orașului Topoloveni, propunere formulată de persoană fizică interesată.