Bugetul oraşului Mioveni, în dezbatere publică

Joi, 9 martie, de la ora 17.00, în Sala de Ședințe a Primăriei va avea loc prima dezbatere publică pe tema bugetului pe anul 2017, la care pot participa cetățeni din Mioveni.
Pentru anul acesta, la nivelul orașului va exista un buget la valoarea realizărilor din anul 2016, adică de 148.061 mii lei, echivalentul a 32.902.554 euro.
Bugetul din acest an se compune din:
- surse proprii în valoare de 96.901 mii lei, echivalentul a 21.381.555 euro
- excedent (fond rulment) în valoare de 27.179 mii lei, echivelantul a 6.039.776 euro
- sume de la stat pentru învăţământ, sănătate şi asistenţă socială în valoare de 23.980 mii lei, reprezentând 5.529.000 euro
La capitolul cheltuieli, 53,88% din total buget sunt sume destinate investiţiilor, iar 46,12% reprezintă sume pentru funcţionarea primăriei, a serviciilor publice, pentru sănătate, învăţământ, asistenţă socială, culte, religii, sport etc.
 
Pentru un studiu mai amănunțit al proiectului de buget (pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pentru anul 2017 și estimări pentru anii 2018 - 2020) vă rugăm să consultați și materialele de la Compartimentul Relații Publice al Primăriei Mioveni (camera 2, parter) sau pe site-ul instituției: emioveni.ro.