Absolvenții pot beneficia de șomaj

În conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de muncă, pentru a  putea beneficia de idemnizație de șomaj , un absolvent promoția 2016 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-să solicite înregistrarea în baza de date a AJOFM Argeț ca persoana aflata în căutarea unui loc de munca, în termen de maxim 60 de zile de la absolvire;

-să nu urmeze o formă de învațământ, superioară celei absolvite;

-să nu fi avut raporturi de muncă la data absolvirii;

-să aiba minim 16 ani.

Absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minim 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă, potrivit pregatirii profesionale, se pot înregistra în baza de date a instituției până la expirarea celor 12 luni de la absolvire. Pentru a fi înregistrat ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca, absolventul trebuie să se prezinte cu urmatoarele documente:

-           actul de identitate ( copie și original);

-           actele de studii și calificare ( copie ți original);

-           adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt de munca sau are eventuale restrictii medicale.

Dupa expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, incepand cu a 61 –a zi si pana la expirarea celor 12 luni de la absolvire, absolventul poate beneficia de indemnizatie de somaj si trebuie sa depuna la sediul institutiei un dosar care sa contin urmatoarele documente:

-           actul de identitate ( copie si original);

-           actele de studii si calificare ( copie si original);

-           adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt de munca sau are eventuale restrictii medicale; -           acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indicatorul social de referinta;

-           actul de absolvire a formei respective de invatamant ( copie si original);

-           declaratie pe propria raspundere, prin notariat, a absolventului ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

-           adeverința eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregsitrat in vederea medierii pentru incadrarea in munca la un furnizor de servicii specializate pentru ocuparea fortei de munca, acreditata conform legii.

 

Cuantumul indemnizației de țomaj este de 250 lei/ luna ți se acorda pentru o perioada de 6 luni.