ITM Argeş - campanie de control.Numărul de zilieri, în creştere.

Având in vedere atributiile specifice ale ITM Arges, stabilite atat prin lege, cat si prin Programul Cadru de Actiuni pentru anul 2018, aprobat de Inspectorul General de Stat, s-a constatat ca se impun actiuni de control in vederea verificarii modului in care se aplica si respecta cerintele prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si dispozitiile normelor metodologice de aplicare ale acestei legi.

 

 

 

 "Aceasta campanie se impune ca urmare a cresterii constante a numarului de zilieri inregistrati la nivel national si se va desfasura in perioada 12.03.2018-30.11.2018.

Totodata in exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri,la nivel national au fost constatate  abateri in domeniul securității și sanatații in muncă, referitoare la:

-         neasigurarea securității și securității in muncă a zilierilor de catre beneficiari;

-         nerespectarea măsurilor de prevenire și protecție de către zilieri, stabilite de beneficiari;

-         utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă  și a echipamentelor individuale de protecție puse la dispoziția zilierilor de beneficiari ;

Având in vedere cele menționate mai sus informăm asupra urmatoarelor obligații stabilite prin lege:

 

1) Zilierii au următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

    a) să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;

    b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;

    c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

    d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;

    e) să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;

    f) să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.

 

 

 

 

 

2)Beneficiarul are următoarele obligaţii in domeniul sănătății și securității in muncă:

    a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;

    b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;

    c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;

    d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;

    e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;

    f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;

    g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi", transmite ITM Argeş