ANGAJĂRI la Consiliul Județean Argeș

Consiliul Județean Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie vacante după cum urmează:

 

 

 

 • inspector clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Derulare Proiecte de Investiţii cu Finanţare Internaţională – Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională;
 • consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Derulare Proiecte de Investiţii cu Finanţare Internaţională – Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Derulare Proiecte de Investiţii cu Finanţare Internaţională – Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:
   • ramura de ştiinţă – inginerie civilă;
   • domeniul de licenţă – inginerie civilă;
   • specializarea – căi ferate drumuri şi poduri/construcţii civile, industriale şi agricole;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.
 • consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Derulare Proiecte de Investiţii cu Finanţare Internaţională – Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:
   • ramura de ştiinţă – inginerie civilă;
   • domeniul de licenţă – inginerie civilă;
   • specializarea – căi ferate drumuri şi poduri/construcţii civile, industriale şi agricole;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Argeș din Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, Județul Argeș, telefon 0248/217.800, interior 227