Ședință Extraordinară a Consiliului Local Topoloveni

Mâine, 11.08.2016, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni are loc ședința extraordinară de consiliu local, care are pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâri: aprobarea PUZ (Plan Urbanistic Zonal) și RLU (Regulament Local de Urbanism) întocmit de Orașul Topoloveni pentru lucrarea ”Introducere în intravilan teren cu destinație Parc orașul Topoloveni” - în vederea realizării pe acest teren a obiectivului de investiție ”Înființare parc nou în orașul Topoloveni”, prin accesare de fonduri din programul POR 2014-2020 ”Reavizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban”; Modificarea unui articol din Regulamentul propriu de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Topoloveni, aprobat prin Hotărârea nr. 7/2016.