SC SEdC Mioveni se mută în noul sediu

În ultimii ani, SC SEdC Mioveni s-a transformat considerabil prin diversificarea serviciilor oferite, modernizarea și eficientizarea continuă a activității. Activitățile specifice desfășurate de societatea noastră sunt din sfera de interes public general și vizează: furnizarea serviciilor de apă, canal-epurare; activitățile specifice serviciului de iluminat public cu cele două componente (întreținere și modernizare) cuprinzând iluminatul stradal rutier, iluminatul stradal pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental, iluminatul ornamental-festiv al oraşului; salubrizarea localității; întreținerea spațiilor verzi; curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și de îngheț; ecarisaj, precum și o serie de servicii diverse: administrarea spațiilor de agrement din oraș, restaurant.

Odată cu diversificarea domeniilor de activitate, numărul de angajați a crescut de la 186 salariați la aproape 400. În momentul de față, personalul SEdC Mioveni își desfășoară activitatea în 8 puncte de lucru și 12 sedii secundare, care nu corespund în totalitate nevoilor actuale ale societății. Era nevoie de un centru comun pentru toate serviciile administrative, economice și tehnice.

Așadar, SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL se va muta în curând într-un sediu nou, pe strada Carol Davila. Fosta centrală termică de cartier CT3 a fost transformată și extinsă pe verticală cu două niveluri.

Pentru extinderea pe verticală, structura existentă a parterului, alcătuită din zidărie și cadre prefabricate de beton, a fost consolidată cu elemente metalice de rezistență, iar pentru integrarea construcției în zonă s-au folosit finisaje cu registre bine definite.

Noua clădire își propune să ofere condiții optime pentru desfășurarea activității curente a societății și pentru servicii moderne oferite clienților.

Activitatea de relații cu publicul se va desfășura la parterul noii clădiri. Aici vor fi amenajate spații generoase pentru primire clienți, recepție, casierie, birouri, cabinet medical pentru angajații societății, grupuri sanitare. De asemenea, tot la parter vor exista spații dedicate pentru servere și arhivă.

La etajul 1 se va desfășura activitatea financiar-contabilă a societății, iar la etajul 2 al clădirii se găsește o modernă sală de conferințe, terasă circulabilă și birouri administrative.