A intrat în vigoare o nouă procedură de restituire a taxei auto

A fost aprobată procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor ce reprezintă taxa spcială pentry autoturisme și autovehicule, taxa de poluare, taxa pentru emisiile poluante și timbrul de mediu, precum și a dobânzilor aferente acestora/

Începând de la data de 4 mai 2018, restituirea sumelor se face pe baza cererii depuse de solicitant la organul fiscal central . Cererea trebuie să cuprindă contul bancar în care va fi restituită suma,  datele de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului.