ITM Argeş: În ATENŢIA persoanelor ce au calitatea de asociat unic

Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş în raport de numeroasele solicitări ale unor persoane fizice ce au calitatea de asociat unic în cadrul unor societăţi comerciale cu răspundere limitată, consideră necesar să informeze asupra faptului că, potrivit prevederilor art. 1961 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societăţii cu răspundere limitată (SRL) ale cărei părţi sociale le deţine.

 

 

 "Faptul că o persoană semnează un contract individual de muncă atât în numele angajatorului (SRL), cât şi ca angajat, nu afectează valabilitatea contractului individual de muncă. În această situaţie , raportul de muncă nu este între administrator şi angajat, ci între societatea comercială şi salariatul său, caracterul bilateral al actului juridic fiind respectat", transmite ITM Argeş într-un comunicat