A fost prelungit termenul pentru declarația unică

Executivul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care se prelungeşte termenul limită pentru depunerea declaraţiei unice până pe 31 iulie 2018

Măsura a fost luată în condiţiile în care au fost înregistrate probleme la funcţionarea site-ului ANAF şi a Spaţiului Privat Virtual (SPV), însă şi din cauza cozilor mari create la ghişeele Fiscului.

Declara'ia privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri extra-salariale (formularul 212) trebuia depusă iniţial până luni, 16 iulie 2018, de către persoanele fizice care au obligaţia:

·         declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017;

·         declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;

·         declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

De reţinut că formularul unic se poate depune fie online, în format electronic, la organul fiscal competent, fie în format hârtie, la registratura administrațiilor fiscale ale ANAF sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.