MIOVENI: AZI, O NOUĂ ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL

Joi, 27 septembrie, de la ora 17.00, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Mioveni.

 

 

 Vor fi discutate, printre altele, aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Mioveni pe anul 2018aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Mioveni; aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și aprobarea cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții:” Reabilitarea termică a clădirilor: Școală - clădire principală P+2, Atelier Școlar - P, Sală de Sport - P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni” etc.