Casa Judeţeană de Pensii Argeş - concurs angajare. 2 posturi

Casa Judeţeană de Pensii Argeş, organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Stabiliri Prestaţii (2 posturi).

 

 

 Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 

 • consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Plaţi Prestaţii – un post:
  • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Plaţi Prestaţii – un post:
  • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: Matematica şi ştiinţe ale naturii, ramura de ştiinţa Informatica domeniul de licenţă Informatica; în domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţa Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei şi Ingineria sistemelor;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 • 12 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 noiembrie 2018: proba interviu.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Argeş şi la numerele de telefon 0248/213.217, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.